สแลบปี้เค้กส์

พอร์ตแลน โอเรกอนเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารเช้า ทุกๆตรอกจะมีร้านอาหารเช้าที่แสนอร่อย การรับประทานอาหารเช้า พร้อมกับลงมือทำไปด้วย เป็นความคิดที่เรานำมาผสานรวมกัน ถึงแม้ร้านเราจะเสิร์ฟ อาหารเที่ยงและอาหารเย็น ร้านเรายังมีชื่อเสียงด้านแพนเค้ก เครื่องดื่ม และความสนุก

สแลบปี้ เค้กส์ประวัติ

<pสแลปปี้ เค้กส์เป็นธุรกิจร้านอาหารแนวครอบครัวเปิดตั้งแต่ ค.ศ. 2009 ตั้งแต่นั้นมาร้านเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Cooking Channel, Rachael Ray, Women’s Day Magazine และยังได้รับรางวัล “America’s Best” จาก Food Network’s Alton Browns ว่าเป็น American’s top ten destinations ปัจจุบันนี้เรามีสาขาที่เมาวี, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ และอีกหลายที่ในอีกไม่ช้า

สแลบปี้ เค้กส์ สังคม

เราเชื่อว่าทุกสิ่งสำเร็จได้ เมื่อธุรกิจเกื้อหนุนกับสังคมท้องถิ่น ด้วยเหตผลนี้ เราจึงใช้ส่วนผสมส่วนมากจากท้องถิ่นนั้นๆ การช่วยเหลือและร่วมมือกันกับคนท้องถิ่นสามารถช่วยลดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ